Rejestracja

3 miesiące darmowych testów
20 sms'ów gratis

Logowanie

Bramki dwukierunkowe

Bramki posiadające możliwość odbierania SMS-ów od telefonów komórkowych to bramki dwukierunkowe.

SMSy wysyłane z bramki mają w polu nadawcy numer telefonu, na który abonanent GSM może wysłać SMS-a. Abonent wysyłający SMS-a do bramki ponosi koszty jak za zwykłego SMS-a.

Bramki dwukierunkowe to:

Bramka prywatna

Najbardziej prestiżowa i zaawansowana usługa. Łatwy w zapamiętaniu numer na potrzeby jednej usługi.

 • w polu nadawcy wysyłanego SMS-a stały numer bramki – każdy SMS odebrany przez bramkę zostanie przekazany właścicielowi usługi
 • pełna obsługa wiadomości wysyłanych na numery portowane (przeniesionych pomiędzy operatorami) 
 • możliwość wysłania długich wiadomości (do 459 znaków) oraz użycia polskich znaków diakrytycznych 

Bramka dzielona

Ekonomiczna wersja bramki prywatnej. Numer bramki jest współdzielony pomiędzy kilkoma usługami. 

 • w polu nadawcy wysyłanego SMS-a stały numer bramki - SMS wysyłany do bramki powinien mieć określony wcześniej prefiks na początku treści SMS-a
 • możliwość odesłanie SMS-a do bramki bez prefiksu, jeśli wcześniej wysłano na dany numer SMS z bramki
 • pełna obsługa wiadomości wysyłanych na numery portowane (przeniesionych pomiędzy operatorami) 
 • możliwość wysłania długich wiadomości (do 459 znaków) oraz użycia polskich znaków diakrytycznych 

Bramka dzielona na krótkim numerze dostępowym (4777)

Bramka jest współdzielona pomiędzy kilkoma usługami. 

 • w polu nadawcy wysyłanego SMS-a krótki numer bramki (np. 4777)
 • SMS wysyłany do bramki musi mieć określony wcześniej prefiks na początku treści SMS-a
 • pełna obsługa wiadomości wysyłanych na numery portowane (przeniesionych pomiędzy operatorami) 
 • działa tylko dla abonentów polskich sieci GSM 
 • możliwość wysłania długich wiadomości (do 459 znaków) oraz użycia polskich znaków diakrytycznych 

Eko

SMSy z numerem telefonu komórkowego w polu nadawcy (odbiorca SMS-a widzi numer GSM jako nadawcę wiadomości). Numer GSM to losowy numer z naszej puli numerów.

 • możliwość wysłania długich wiadomości (do 459 znaków) oraz użycia polskich znaków diakrytycznych 
 • czas doręczenia od kilkunastu sekund
 • raporty doręczeń 
 • odebrania SMS-a tylko w odpowiedzi na wysłanego wcześniej SMS-a

Dzierżawa modemu

Funkcjonalność bramki prywatnej na karcie SIM klienta. Stała opłata rozliczeniowa, niezależna od liczby przesyłanych SMSów

 • każdy wysłany do bramki SMS z telefonu komórkowego zostanie przekazany właścicielowi bramki
 • możliwość wysłania długich wiadomości (do 459 znaków) oraz użycia polskich znaków diakrytycznych