Rejestracja

3 miesiące darmowych testów
20 sms'ów gratis

Logowanie

Parametry usług

Wszystkie usługi w zależności od ich typu mają możliwości zmiany domyślnych ustawień. Dzięki tym parametrom można dokładnie dostosować działanie usługi do swoich wymagań. Poniżej znajduje się opis ważniejszych z nich

Tryb integracyjny

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że SMSy nie będą wysyłane w rzeczywistości. Opłata nie będzie pobierana. Wszystkie SMSy po chwili uzyskają status dostarczony. Tryb integracji przydaje się w trakcie okresu podłączania do naszego serwisu. Serwis w pełni symuluje wysyłkę

Pobieranie z konta serwisu

Jeśli w ramach serwisu nie ma już wykupionych SMS-ów, ani nie ma paczek abonamentowch, SMS-y będą dalej wysyłane za pomocą środków dostępnych na koncie serwisu, jeśli takie są zgromadzone.


Pobieranie z głównego konta

W przypadku, gdy w ramach serwisu nie ma już wykupionych SMS-ów, SMS-y będą dalej wysyłane za pomocą środków dostępnych na głównym koncie klienta. Jeśli zaznaczona jest również opcje "Pobieranie z konta serwisu", środki będą najpierw pobierane z konta serwisu, a jeśli tych środków nie będzie, z konta głównego.

SMS-y przychodzące

Opcja pozwala zablokować SMSy przychodzące w bramkach dwukierunkowych.

Wysyłaj SMS-y od ... do ...

Ograniczenie czasowe wysyłania SMS-ów. Poza wyznaczonymi godzniami SMS-y nie będą wysyłane. Jeśli SMS zostanie jednak nadany w godzinach poza wyznaczonym czasem, SMS zostanie zakoljkowany i będzie czekał do następnego zezwolonego okresu.

Funkcja 'Bez prefiksu'

Ddoatkowa opcja dla Bramki dzielonej. Pozwala na odbiór SMS-ów bez podawania prefiksów, jeśli wcześniej został wysłany SMS do abonenta. Więcej o funkcji ...

SMSy wieloczęściowe

Włączenie tego parametru umożliwi wysyłanie SMS-ów powyżej 160 znaków. SMS wieloczęściowy może się składać z 2-óch lub 3-ech SMS-ów, które po dotarciu do odbiorcyh są składane przez telefon w jeden długi SMS. Maksymalna długość SMS-a będzie wynosić 459 bez polskich znaków i 201 z polskimi. Naliczanie opłaty odbywa się na podstawie fizycznie wysłanych SMS-ów. Więcej o funkcji ...

Obetnij ogonki, oszczędź SMS-y

Aktywny parametr zadziała w momencie, gdy system będzie musiał zdecydować, czy wysłać wiadomość w 2-óch lub 3-ech SMS-ach. Włączona opcja spowoduje, że zostaną obcięte ogonki, a system użyje mniej SMS-ów do przesłania wiadomości.

Utnij zbyt długą wiadomość

Parametr spowoduje, że nie wystąpi błąd 402 (wiadomość zbyt długa). Zamiast tego system utnie wiadomość do maksymalnej dozwolonej dla usługi długości, określonej przez parametr "Maks. długość SMS-a"

SMSy międzynarodowe

Włączenie opcji pozwala na wysyłanie SMS-ów na telefony do innych krajów i sieci komórkowych. Aby odbiorca SMS-a rozpoznany był jako operator zagraniczny należy umieścić na początku numeru znak '+' oraz prefiks dla danego kraju (np: '+49' do Niemiec). Cena SMS-a będzie inna niż do polskich operatorów i zależy od abonamentu.