Rejestracja

3 miesiące darmowych testów
20 sms'ów gratis

Logowanie

Multibramka - zrzuty ekranu

Logowanie

Logowanie do systemu

Kontakty

Aplikacja przechowuje kontakty. Każdy kontakt składa się z kilku dowolnie modyfikowanych pól tekstowych. Wyszukiwanie kontaktów jest możliwe dla tekstu z dowolnego pola.

Import kontaktów

Zautomatyzowanie wprowadzania kontaktów można przeprowadzić za pomocą funkcji importu. Aplikacja przyjmuje pliki w formacie csv, co znacznie ułatwia przygotowanie pliku wsadowego (wystarczy Excel, lub Access).

Grupy

Każdy kontakt może być przyporządkowany do dowolnej liczby grup. Grupy pozwalają nie tylko na zarządzanie kontaktami, ale również na szybkie wysyłanie sms'ów grupowych.

Wysyłanie pojedyncze

Wysyłanie SMS'ów do pojedynczych kontaktów to podstawowa funkcja aplikacji. SMS można wysłać do jednego lub kilku wybranych z listy kontaktów.

Wysyłanie do grup

Każdy kontakt może być przyporządkowany do dowolnej liczby grup. Grupy pozwalają nie tylko na zarządzanie kontaktami, ale również na szybkie wysyłanie sms'ów grupowych.

Historia wysłanych / odebranych SMS'ów

Aplikacja umożliwia podgląda historii wysłanych i odebranych SMS'ów. Dla każdej wiadomości SMS prezentowane są czasy wysłania, odebrania, status (wysłany, doręczony, błędny, itp.).