Rejestracja

3 miesiące darmowych testów
20 sms'ów gratis

Logowanie

SMeSBox - Serwer w infrastrukturze wewnętrznej klienta

SMeSBox to samodzielny serwer SMS instalowany całkowicie w infrastrukturze klienta.

Został zaprojektowany i utworzony dla firm, które mają specyficzne potrzeby:

 • Konieczność zachowania maksymalnej poufności danych. Dane używane do przesyłania SMS nie mogą opuścić infrastruktury wewnętrznej firmy. Z uwagi na fakt, że serwer jest samodzielną jednostką, do której bezpośrednio połączony jest moduł(-y) GSM, nie ma potrzeby komunikowania się z siecią internet.
 • Wymóg monitorowania sieci i serwisów w zamkniętej sieci. SMSy powiadamiające o stanie urządzeń i oprogramowania są w minimalnym stopniu zależne od czynników zewnętrznych takich jak dostęp do internetu, czy poprawne funkcjonowanie dostawców.
 • Chęć bezpośredniego rozliczania z operatorem GSM. Koszt wysłanych SMSów związany jest tylko z jednym czynnikiem: stawką wynegocjowaną u operatora GSM.

Moduły integracyjne

 • Email2SMS / SMS2Email wysyłka i odbiór SMS'ów bez integracji i dodatkowego oprogramowania. Zamiana treści e-mail na SMS i odwrotnie. Odpowiednio skonfigurowany SMeSBox wystarczy, aby uruchomić komunikację SMS'ową w Państwa firmie przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (np serwera Exchange).
 • Baza SQL interfejs bazodanowy do integracji z dowolną istniejącą aplikacją lub serwisem sieciowym. Połączenie z bazą danych SMeSBox może pozwolić na komunikację SMS oprogramowaniu obsługującemu firmę – księgowość, ERP, HR, SAP, itp.
 • Webservices / SOAP - Funkcjonalnie interfejs ten jest analogiczny do interfejsu HTTPS/Smesx. Komunikacja odbywa się zgodnie ze standardem SOAP.
 • MultiBramka – komunikator SMS'owy oparty na aplikacji www. Zawiera książkę adresową, grupowanie kontaktów, możliwość wysyłki pojedynczej lub grupowej, itp. Możliwe jest utworzenie wielu kont dla różnych użytkowników. Obsługa aplikacji za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej.

Zastosowania

 • Bezpieczeństwo

  Wszelkie aplikacje, serwisy sieciowe oraz serwery, które wymagają stałej opieki mogą być monitorowane poprzez SMS. Krytyczne alarmy i zmiany statusów mogą być wysyłane automatycznie do odpowiednich administratorów. Istnieje możliwość również sterowaniem urządzeń za pomocą odpowiednich kodów SMS wysyłanych przez administratorów do bramki.

 • Komunikacja wewnętrzna

  Wezwanie na spotkanie, komunikaty do pracowników, przypomnienia mogą być w pełni automatyczne i zostaną doręczone niezależnie od tego, czy pracownik jest w biurze, w terenie, delegacji, na szkoleniu, czy urlopie.

  Dwukierunkowe działanie systemu może pomóc w procesie automatyzacji niektórych czynności. Proste sprawy typu: zapytanie o ilość pozostałego urlopu, sprawdzenie dostępności sali konferencyjnej i jej rezerwację, czy sprawdzenie numeru telefonu do innego pracownika firmy mogą być wykonywane automatycznie za pomocą telefonu komórkowego.

 • Komunikacja zewnętrzna

  Niezależnie od specyfiki współpracy z klientami, relacje z nimi są bardzo ważne dla każdej firmy. Nowoczesne metody komunikacji mogą służyć w poprawienia jej wizerunku.

  Dzięki SMS'om klienci zostaną powiadomieni o nowej ofercie lub innej ważnej dla działania firmy informacji.

  Automatyczne przypomnienie w formie SMS'a o niezapłaconej fakturze może ułatwić i przyspieszyć proces odzyskiwania należności.